Velkommen til Rabbe Consult a/s, d. 18-07-2024
 


 
     
Rabbe Consult a/s

IT-Strategi

En IT-strategi skal kort sagt sikre, at de IT-investeringer, der foretages, er de rigtige, at de løsninger og systemer, der vælges, er dem, der bedst imødekommer organisationens forretningsmæssige prioriteringer.

Rabbe Consult udarbejder både samlede IT-strategier for en virksomheds IT-anvendelse og strategier indenfor afgrænsede områder. Når en IT-strategi efterfølgende skal implementeres kan vi også bistå med indhentning af tilbud, gennemførelse af udbudsforretninger, installation, konfiguration og integration med eksisterende systemer.

Yderligere information