Velkommen til Rabbe Consult a/s, d. 18-07-2024
 


 
     
Rabbe Consult a/s

Netværk

Netværk dækker alt fra små net, der sammenkobler nogle få maskiner, til store Intranet med titusindvis af tilkoblede maskiner. Desuden omfatter det næsten altid en tilkobling til Internet, med de følgevirkninger, det har for sikkerheden i netværket.

Når netværk skal opbygges eller renoveres, er det vigtigt, at der foretages en omhyggelig planlægning af dette, baseret på de mål, der er for omlægningen, og på de tekniske muligheder, der er til rådighed. Gennem vores meget lange erfaring med netværksplanlægning og -implementering, kan vi bistå med denne planlægning.

Det vil ofte være nødvendigt at kombinere denne planlægning med en decideret sikkerhedsanalyse, hvis netværket skal tilkobles Internet. Denne analyse vil vi også kunne bidrage med. Vi er også i stand til at levere de valgte løsninger, hvad enten der skal baseres på Cisco eller andet ruter- eller Firewalludstyr.

Yderligere information